Lukukausimaksut

Musiikkiopistossa on syys- ja kevätlukukausi,
lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

JMO:n opetussuunnitelmasta löydät tiedon opintojen rakenteista ja oppilaaksi ottamisesta.

Lukukausimaksu ja soitinvuokra -hinnasto 1.8.2023 alkaen

Yleistä lukukausimaksuista

Alle 25-vuotiaaksi oppilaaksi katsotaan henkilö, joka on ennen lukukauden (syksyllä ennen 1.8. ja keväällä ennen 1.1.) alkua alle 25 vuotta vanha.

1. opetuskerta on niin sanottu tutustumiskerta, josta ei laskuteta, mikäli oppilas päättää opintonsa heti tämän jälkeen.

Oppilaan aloittaessa kesken lukuvuoden laskutetaan koko lukukausimaksu, mikäli oppilas aloittaa syyslukukaudella 30.9. / kevätlukukaudella 28.2. mennessä. Sen jälkeen aloittava oppilas maksaa puolet lukukausimaksusta.

Lue tästä: Oppilas ja lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet

Solistiset oppilaat, yksityistunnit

Alle 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min            175 €
45 min            195 €
60 min            215 €
75 min            235 €
90 min            255 €

 

Yli 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min            305 €
45 min            345 €
60 min            385 €
75 min            415 €
90 min            445 €

Solistisella osastolla opiskelevan oppilaan lukukausimaksu määräytyy solistisen pääaineen minuuttimäärän mukaisesti. Näin ollen solistisella oppilaspaikalla (perustason ja syventävien opintojen opinnoissa) opiskelevalta oppilaalta ei peritä erillistä maksua yhteismusisoinnista, musiikin hahmotusaineiden kokonaisuudesta eikä valinnaisaineista.

Ryhmäopetus

Paja- ja soitinryhmät, bonusopinnot, musiikin hahmotusaineet, orkesterit, yhtyeet, kuorot sekä muut ryhmäaineet ja -opinnot.

Alle 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min                                  65 €
45 min                                  80 €
60 min                                  95 €
75 min tai enemmän     110 € 

 

Yli 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min                                  115 €
45 min                                  130 €
60 min                                  150 €
75 min tai enemmän       180 €

Ryhmäpaikalla opiskeleva oppilas voi osallistua myös musiikin hahmotusaineiden opetukseen ja yhteismusisointiryhmän toimintaan, mikäli paikkakunnalla on jo entuudestaan ryhmät olemassa.

 

Pajaopetus

Pajaopetus on musiikin perusopintoihin valmentavaa instrumenttiopetusta kaikenikäisille. Ensisijaisesti oppilaalle tarjotaan ryhmäopetusta, mutta jos ei ole tarjolla oppilaalle sopivaa ryhmää, voidaan hänelle antaa instrumenttiopetusta yksilöopetuksena. Pajaopetus on suunnattu ensisijaisesti opintojen alussa oleville oppilaille.

Pajaryhmäoppilaat, joilla opetus annetaan yksilöopetuksena:

Alle 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

15 min          100 €
30 min          150 €

 

Yli 25-vuotiaat oppilaat

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

15 min           205 €
30 min           295 €

Varhaisiän musiikkikasvatus

Muskarit

Muskareihin kuuluvat perhe- ja musiikkileikkiryhmät.

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min          39 €
45 min          58 €   

Avoimen osaston maksut

Yhdestä opetuskerrasta perittävä maksu. Hinta/opetustunti

15 min            15 €
30 min            30 €
45 min            45 €
60 min            60 €
75 min            75 €
90 min            90 €

Avoin osasto on nimensä mukaisesti avoin kaikille iästä tai valmiustasosta riippumatta. Osastolle ei ole valintakoetta.
Avoimeen opetukseen voidaan ottaa opiskelijoita, jos ko. instrumentin opettajilla on mahdollisuus ottaa lisää oppilaita. Opiskelija määrittelee itse oppimistavoitteensa.

Oppitunnin mitta määräytyy oppilaan oman toiveen mukaisesti. Avoimen osaston opetustunteihin ei saada kuntien eikä valtion rahoitusta, jonka takia opetuksen hinnat ovat korkeammat kuin muilla osastoilla. Avoin opetus laskutetaan lukukauden päätyttyä toteutuneiden opetuskertojen mukaan puolivuosittain.

Opiskelija sitoutuu käymään opettajan kanssa sovituilla opetustunneilla. Opetustunnin ajankohtaa voi tarvittaessa muuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tunnin peruminen on tehtävä ajoissa (viimeistään edellisenä päivänä lukuun ottamatta äkillistä sairastumista tai muuta siihen verrattavaa syytä) muutoin se laskutetaan pidettynä tuntina.

Muut maksut

Kaikilta oppilailta perittävä toimisto- ja materiaalimaksu lukukaudessa on 10 € / oppilas

Alennukset

Perhealennus koskee kaikkia samaan perheeseen kuuluvia alle 18-vuotiaita solistisia oppilaita. Perhealennus toteutetaan seuraavasti; 1. lapsi maksaa täyden lukukausimaksun ja jokaiselta seuraavalta lapselta vähennetään 40 € täydestä lukukausimaksusta.

Mahdollisesta sivuaineesta alennus on 50 %.

Musiikkiopiston ulkopuolisten oppilaiden laulu-/soittonäyttösuoritus

Laulu-/soittonäyttösuoritus      90 €

Lisäksi musiikkiopiston ulkopuolinen oppilas maksaa laulu-/soittonäyttösuorituksen pitämisestä aiheutuneet muut henkilöstökulut (esim. matkakulut), mikäli näyttöä ei voida järjestää musiikkiopiston normaalin toiminnan yhteyteen. Kuluista ja niiden laskuttamisesta sovitaan erikseen.

Soitinvuokraus

Soittimen vuokraamisesta tehdään hallintasopimus, jonka perusteella muut sopimusehdot määräytyvät.

Soitinvuokrauksen alkaessa kesken lukukauden laskutetaan koko lukukauden maksu, mikäli soitin vuokrataan syyslukukaudella 30.9. / kevätlukukaudella 28.2. mennessä. Sen jälkeen soittimen vuokraus maksaa puolet lukukauden maksusta. Mikäli soitin palautetaan kesken lukuvuoden, syyslukukaudella 30.9. / kevätlukukaudella 28.2. mennessä, laskutetaan puolet lukukauden maksusta. Sen jälkeen palautettavasta soittimesta laskutetaan koko lukukauden maksu.

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat

Opiskeluvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                      60 €
2. vuosi                      70 €
3. vuodesta alk.      80 €

Soitinvuokrausmahdollisuus varataan oppilaalle vain muutamaa ensimmäistä opintovuotta varten.

Musiikkiopiston ulkopuoliset tahot

Vuokrausvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                     115 €
2. vuodesta alk.     130 €