Lukukausimaksut

Lukukausimaksu ja soitinvuokra -hinnasto

Hyväksytty yhtymähallituksessa 13.11.2019
Hyväksytty yhtymävaltuustossa 28.11.2019

Musiikkiopistossa on syys- ja kevälukukausi,
lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lukukausimaksu ja soitinvuokra -hinnasto 1.8.2023 alkaen

Solistiset oppilaat, yksityistunnit

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30 min            170 €
45 min            187 €
60 min            210 €
75 min            220 €
90 min            260 €

Solistisella osastolla opiskelevan oppilaan lukukausimaksut määräytyy solistisen pääaineen minuuttimäärän mukaisesti. Näin ollen solistisella oppilaspaikalla (perustason ja syventävien opintojen opinnoissa) opiskelevalta oppilaalta ei peritä erillistä maksua yhteismusisoinnista, musiikin hahmotusaineiden kokonaisuudesta eikä valinnaisaineista

Ryhmäoppilaat

Musiikin perusteet, pajaoppilaat, orkesterit, yhtyeet, kuorot, kansamusiikki- ja muut ryhmäaineet

89 € / lukukausi

Ryhmäpaikalla opiskeleva oppilas voi osallistua myös musiikin perusteiden opetukseen ja yhteismusisointiryhmän toimintaan, mikäli paikkakunnalla on jo entuudestaan ryhmät olemassa.

Varhaisiän musiikkikasvatus

55 € / lukukausi

Avoimen osaston maksu:

Yhdestä opetuskerrasta perittävä maksu. Hinta/opetustunti
15min            15 €
30min            30 €
45min            45 €
60min            60 €
75min            75 €
90min            90 €

Avoin osasto on nimensä mukaisesti avoin kaikille iästä tai valmiustasosta riippumatta. Osastolle ei ole valintakoetta eikä
oppilaalla ole tutkintovelvoitetta. Avoimeen opetukseen voidaan ottaa opiskelijoita, jos ko. instrumentin opettajilla on
mahdollisuus ottaa lisää oppilaita. Opiskelija määrittelee itse oppimistavoitteensa.

Oppitunnin mitta määräytyy oppilaan oman toiveen mukaisesti. Avoimen osaston opetustunteihin ei saada kuntien eikä
valtion rahoitusta, jonka takia opetuksen hinnat ovat korkeammat kuin muilla osastoilla. Avoin opetus laskutetaan
lukukauden päätyttyä toteutuneiden opetuskertojen mukaan puolivuosittain

Opiskelija sitoutuu käymään opettajan kanssa sovituilla opetustunneilla. Opetustunnin ajankohtaa voi tarvittaessa muuttaa
mahdollisuuksien mukaan. Tunnin peruminen on tehtävä ajoissa (viimeistään edellisenä päivänä lukuun ottamatta äkillistä
sairastumista tai muuta siihen verrattavaa syytä) muutoin se laskutetaan pidettynä tuntina.

Muut maksut:

Kaikilta oppilailta perittävä toimisto- ja materiaalimaksu lukukaudessa on 10 € / oppilas

Alennukset

Sisaralennus myönnetään solistisille- ja pajaoppilaille. Sisaralennus on toisesta sisaruksesta alkaen 20 €.
Mahdollisesta sivuaineesta alennus on 50 %.

Musiikkiopiston ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut

Tutkintomaksu 70 €

Soitinvuokraus

Soittimen vuokraamisesta tehdään hallintasopimus, jonka perusteella muut sopimusehdot määräytyvät.

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat

Vuokrausvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                     55 €
2. vuosi                     65 €
3. vuodesta alk.      75 €

Soitinvuokrausmahdollisuus varataan oppilaalle vain muutamaa ensimmäistä opintovuotta varten. Kolmannen vuokrausvuoden jälkeen jatkosta sovitaan erikseen rehtorin kanssa, muussa tapauksessa vuokrausaika katsotaan päättyneeksi

Musiikkiopiston ulkopuoliset tahot

Vuokrausvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                     85 €
2. vuosi                     95 €
3. vuodesta alk.   105 €

Vuokrasopimus tehdään aina lukukaudeksi kerrallaan. Vuokrattu soitin palautetaan aina kevätkauden päätteeksi musiikkiopistolle huoltoa varten.