Asiakirjajulkisuuskuvaus

 Kategoria Yleinen

Mitä tietoja voin pyytää Jokilaaksojen musiikkiopistolta?

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa Jokilaaksojen musiikkiopistolle tehtävien tietopyyntöjen tekemisessä.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin Jokilaaksojen musiikkiopiston asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Asiakirjapyyntöihin vastaa toimistoassistentti. Tietopyyntöjä koskevasta päätöksenteosta vastaa musiikkiopiston rehtori.

Tietopyynnön toimittaminen

Jokilaaksojen musiikkiopistolle osoitetun tietopyynnön voi toimittaa toimistoon. Toimisto rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan.

Toimiston yhteystiedot

Sähköposti: toimisto@jmo.fi

Puhelin: 040 480 9536

Osoite:
Toritie 15
85500 Nivala

Asiarekisteri

Jokilaaksojen musiikkiopisto ylläpitää Eepos-asiarekisteriä, joka sisältää musiikkiopiston oppilas-, opettaja- ja huoltajatietoja.

Tietoa voi hakea esim. nimen tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivämäärällä. Tarkempaa tietoa asiarekisteristä saa musiikkiopiston toimistosta.

Tietoaineistot

Jokilaaksojen musiikkiopistolla on hallussaan seuraavia tietoaineistoja ja asiakirjoja:

  • Opetukseen liittyviä tietoja, kuten opettajien opetustyö, järjestetyt opetustunnit, opetustoimintaan liittyvät tilastotiedot ja oppilasmäärät.
  • Oppilaan opintoihin ja opintohistoriaan, suoritettuihin opintoihin ja todistuksiin sekä osallistumiseen liittyviä tietoja.
  • Muita tietoja, kuten kuvien ja materiaalien käyttölupia.