Lukukausimaksut

Lukukausimaksu ja soitinvuokra -hinnasto

Hyväksytty yhtymähallituksessa 13.11.2019
Hyväksytty yhtymävaltuustossa 28.11.2019

Musiikkiopistossa on syys- ja kevälukukausi,
lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Solistiset oppilaat, yksityistunnit

Tunnin pituus (minuuttia/vko) ja hinta/lukukausi

30min            170e
45min            187e
60min            210e
75min             220e
90min            260e

Solistisella osastolla opiskelevan oppilaan lukukausimaksut määräytyy solistisen pääaineen minuuttimäärän mukaisesti. Näin ollen solistisella oppilaspaikalla (perustason ja syventävien opintojen opinnoissa) opiskelevalta oppilaalta ei peritä erillistä maksua yhteismusisoinnista, musiikin hahmotusaineiden kokonaisuudesta eikä valinnaisaineista

Ryhmäoppilaat

Musiikin perusteet, pajaoppilaat, orkesterit, yhtyeet, kuorot, kansamusiikki- ja muut ryhmäaineet

89 € / lukukausi

Ryhmäpaikalla opiskeleva oppilas voi osallistua myös musiikin perusteiden opetukseen ja yhteismusisointiryhmän toimintaan, mikäli paikkakunnalla on jo entuudestaan ryhmät olemassa.

Varhaisiän musiikkikasvatus

55 € / lukukausi

Avoimen osaston maksu:

Yhdestä opetuskerrasta perittävä maksu. Hinta/opetustunti
15min             15e
30min            30e
45min            45e
60min            60e
75min             75e
90min            90e

Avoin osasto on nimensä mukaisesti avoin kaikille iästä tai valmiustasosta riippumatta. Osastolle ei ole valintakoetta eikä
oppilaalla ole tutkintovelvoitetta. Avoimeen opetukseen voidaan ottaa opiskelijoita, jos ko. instrumentin opettajilla on
mahdollisuus ottaa lisää oppilaita. Opiskelija määrittelee itse oppimistavoitteensa.

Oppitunnin mitta määräytyy oppilaan oman toiveen mukaisesti. Avoimen osaston opetustunteihin ei saada kuntien eikä
valtion rahoitusta, jonka takia opetuksen hinnat ovat korkeammat kuin muilla osastoilla. Avoin opetus laskutetaan
lukukauden päätyttyä toteutuneiden opetuskertojen mukaan puolivuosittain

Opiskelija sitoutuu käymään opettajan kanssa sovituilla opetustunneilla. Opetustunnin ajankohtaa voi tarvittaessa muuttaa
mahdollisuuksien mukaan. Tunnin peruminen on tehtävä ajoissa (viimeistään edellisenä päivänä lukuun ottamatta äkillistä
sairastumista tai muuta siihen verrattavaa syytä) muutoin se laskutetaan pidettynä tuntina.

Muut maksut:

Kaikilta oppilailta perittävä toimisto- ja materiaalimaksu lukukaudessa on 10€/oppilas

Alennukset

Sisaralennus myönnetään solistisille- ja pajaoppilaille. Sisaralennus on toisesta sisaruksesta alkaen 20 €.
Mahdollisesta sivuaineesta alennus on 50 %.

Musiikkiopiston ulkopuolisten oppilaiden tutkintomaksut

Tutkintomaksu 70e

Soitinvuokraus

Soittimen vuokraamisesta tehdään hallintasopimus, jonka perusteella muut sopimusehdot määräytyvät.

Musiikkiopiston varsinaiset oppilaat

Vuokrausvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                     55e
2. vuosi                     65e
3.vuodesta alk.      75e

Soitinvuokrausmahdollisuus varataan oppilaalle vain muutamaa ensimmäistä opintovuotta varten. Kolmannen vuokrausvuoden jälkeen jatkosta sovitaan erikseen rehtorin kanssa, muussa tapauksessa vuokrausaika katsotaan päättyneeksi

Musiikkiopiston ulkopuoliset tahot

Vuokrausvuosi ja hinta/lukukausi
1. vuosi                     85e
2. vuosi                     95e
3.vuodesta alk.      105e

Vuokrasopimus tehdään aina lukukaudeksi kerrallaan. Vuokrattu soitin palautetaan aina kevätkauden päätteeksi musiikkiopistolle huoltoa varten.

Pyrimme kaikin keinoin ennaltaehkäisemään koronavirustartuntojen leviämisen. Päivitämme viranomaisohjeita tarpeen mukaan ja reagoimme myös itsenäisesti tarvittaviin muutoksiin.