Musiikkia meille kaikille

Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymä toimii Pohjois-Pohjanmaalla kuudella eri paikkakunnalla:
Nivalassa, Haapavedellä, Oulaisissa, Haapajärvellä, Kärsämäellä ja Pyhäjärvellä.

Tarjoamme taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille, mutta meillä voi opiskella kuka vain iästä riippumatta. Meillä opiskellessasi saat laadukasta opetusta sekä henkilökohtaisilla soitto- ja laulutunneilla, että ryhmäopetuksissa muskareista sävellys-sovitustunteihin.

Tervetuloa musisoimaan!

Jokilaaksojen musiikkiopisto

Jokilaaksojen musiikkiopisto on perustettu vuonna 1968.
JMO antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta,
joka on sisällöltään tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää.
Opetus kattaa varhaisiän musiikkikasvatuksen, perustason ja syventävän tason opinnot sekä avoimen osaston opinnot. Opintokokonaisuus antaa oppilaalle valmiudet hakeutua musiikin ammatilliseen koulutukseen.

JMO:n lukumäärät

Oppilaita 560
Opetusta kaikenikäisille
Opetusta annetaan 502 tuntia viikossa, vuositasolla 17 545 tuntia
Oppilaitoksen lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa
Opettajia 32 ja opetusta annetaan useissa eri instrumenteissa ja valinnaisaineissa
Toiminta-alue: Nivala, Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Oulainen, Pyhäjärvi, Merijärvi
Kotisivujen lisäksi meidät löydät Facebookista (linkki facebookkiin) ja Instagramista! (linkki Instagramiin)

Toiminta-ajatus

Musiikin perusopetus pohjautuu moniarvoiseen ja uudistuvaan kulttuuriperintöön ja sen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta musiikin keinoin. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä tuetaan oppilaan luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Musiikin perusopetus vahvistaa oppilaan identiteetin rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Arvot

Jokilaaksojen musiikkiopistossa perusopetuksen arvoperusta pohjautuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukseen. Jokilaaksojen musiikkiopiston opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

Opetuksen rakenne ja laajuus

Jokilaaksojen musiikkiopisto tarjoaa musiikin laajan oppimäärän
opetusta. Opinnot jakautuvat varhaisiän musiikkikasvatukseen,
musiikin perusopintoihin ja musiikin syventäviin opintoihin. Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat
0–8-vuotiaille suunnatut lapsiryhmät,
musiikin perusopintoihin valmentavat pajaryhmät ja erilaisille ryhmille suunnatut bonusopinnot.

Musiikin perusopinnot sisältävät monipuolisia ja tasolta toiselle eteneviä musiikkiopintoja,
joissa voi suuntautua opiskelemaan soittoa, laulua, musiikkiteknologiaa tai säveltämistä ja sovittamista.
Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia.

Syventävät opinnot antavat mahdollisuuden kehittää perusopinnoissa opittuja taitoja ja tarjoavat
eväät elinikäiseen musiikin harrastamiseen sekä valmiuksia hakeutua musiikin ammattiopintoihin.
Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia.
Lisää opintojen rakenteesta ja sisällöstä löydät Opintojen rakenne-välilehdeltä.